Hukuk Tasarımında Temel Zorluklar | Legbis

Hukuk Tasarımında Temel Zorluklar

Hukukta tasarım çalışmaları ne tür projelerle başa çıkabilir? İlk tasarım araştırmamda ve çalışmamda, birçok "Nasıl Yapabiliriz..." sorusu ile uğraştım. Daha kullanıcı merkezli bir hukuk sistemi yapmak söz konusu olduğunda, tasarımın odaklanacağı başlıca beş zorluk ortaya çıkar.

Hukuk profesyonellerinin çalışmalarını, etkinliklerini ve kültürlerini geliştirmeye odaklanan diğer zorlukları da haritalandırdım. Bu yasal tasarım zorlukları, inovasyonu teşvik etmek ve yeni tür hukuki hizmetler ve kuruluşlar oluşturmak için daha ayrıntılı olarak ele alındı.

What problems can we tackle with LEGAL DESIGN?-copy

Yeni Eğitim ve Liderlik: Yeni nesil hukuk hizmetleri liderlerini nasıl eğitirsiniz? Hukuk mesleğinin içindeki kuşak farkını nasıl kapatacağız? Adli yardım kuruluşlarının içindeki kuşak farkını nasıl gidereceğiz? Teknolojiyi bilen ve özellikle mevcut liderler emekli olduktan sonra yeni nesil liderleri yasal organizasyonlar için nasıl hazırlarız? Bunların hepsi yasal tasarımın ele alabileceği zorluklardır.

Yeni Hukuk Kültürleri: Hukuk hizmeti kuruluşlarında inovasyon kültürünü nasıl oluştururuz? Yeni değişimleri ve stratejilerle nasıl deneriz? Uygulama ve deneyim için alanlar yaratmak - hukuki hizmetler dünyasında değişimi sağlamak ve yeni şeyler yapmak isteyen tasarımcılar, teknoloji uzmanları ve yenilikçiler için özerk bir alan çok önemlidir.

Geliştirilmiş İletişim: Müşterilerimize hukuksal süreci daha iyi nasıl iletebiliriz? Hukuki bilgilerin daha ilgi çekici, anlaşılabilir ve eyleme uygulanabilir olması için insanları hukuk hakkında nasıl daha iyi eğitebiliriz?

Artan Etkileşim: İnsanların hukuki bir süreci takip etmesini nasıl sağlayabilirim? Daha fazla insanı hukuk güvenliğine dikkat etmeye nasıl teşvik edebiliriz ve hukuk sistemiyle karşılaştıklarında daha fazla adalet duygusu hissedebiliriz?

Daha İyi Kullanıcı Deneyimi: Kullanıcıları nasıl daha iyi bir şekilde ele alıbiliriz? İnsanların kendileri için doğru yolun ne olduğunu anlamalarına nasıl yardımcı olabiliriz? Daha mutlu müşterilere nasıl sahip olacağız? Ürettiğimiz işi nasıl daha kullanışlı hale getirebiliriz?

Daha Akıllı Teknoloji: İnterneti hukuki bir kaynak olarak nasıl kullanırız? İnternette arama yapan insanları doğru yola nasıl ulaştıracağız? Veriler, akıllı yardım ve etkileşimli özelleştirme yoluyla hukuki hizmet sunumunu iyileştirmek için teknolojiden nasıl yararlanabiliriz?

Ve işte bir harita daha, özellikle tasarımcılar ve teknoloji uzmanlarının birlikte çalışması için daha da fazla zorlukla başa çıkmak için:

WE NEED LEGAL TECHNOLOGISTS & DESIGNERS WORKING ON mindmap

Bu kadar zorluğun üstesinden nasıl geleceğiz? Tasarım bakış açısı, süreç ve mekanik, mevcut hukuk sistemimiz hakkında neler değiştirilebileceğini anlamamız ve bunun için yenilikler yaratmamız için yapılandırılmış yollar sunar. Sonraki bölüm, sorunları çözmek için daha yaratıcı, açık fikirli, işbirlikçi bir yaklaşım benimsememize yardımcı olmak için düzenlenmiştir. Ve ondan sonraki bölümde de, hangi adımların atılması gerektiği, hangi faaliyet aşamalarında bulunulacağı, hangi araçların kullanılacağı ele alınacaktır. Son bölümde ise, kendi çalışmalarınızı güçlendirebilecek mekanikleri ( kısayollar, çerçeveler, içgörüler ve bu zorluklar üzerinde çalışan diğer tasarımcılar ve araştırmacılar tarafından önceden oluşturulmuş olan diğer şeyler) sunulacak.