Yeni Bir Ekosistem | Legbis

Hukuk hizmetleri dünyasını ve hukuk teknolojisi uygulamalarını tasarım yoluyla daha iyi hale getirebiliriz.

Biz (dünyada) inovasyon hakkında konuştuğumuzda, genellikle iki kutuptan biri içerisinde kendimizi buluruz. İlki yeniliğe yönelik dirençtir - hukukçular; değişimin neden  olmayacağına,  neden  gerçekleşmediğine ve değişimi neyin durduracağına dair sebepleri listeler.  Ya da, modern teknolojinin baş döndürücü (karmaşık) dünyasında kaybolmuş buluruz. Teknolojinin, yapay   zekanın  ve verilerin  mevcut hukuk hizmetleri dünyamızı  nasıl harika bir ekosisteme dönüştüreğine dair. Bu farklı bakış açılarından insanlar  birbirleriyle  konuşmaya   eğilimli  değildirler veya  geleceğe dair  radikal olarak farklı görüşleri arasında köprü kurmanın  çok yapıcı  yollarını  bulamazlar.

Bu kitapta, legal inovasyona tasarım odaklı  bir yaklaşımı savunuyorum.  Tasarım,    yasal hizmetlerin nasıl  geliştirilebileceğine  dair  umut verici fikirler   üretmenin ve daha sonra bunları hızlı ve etkili bir şekilde   geliştirmenin yoludur.

İnovasyona tasarım odaklı  bir yaklaşım,  çalışmalarımızı gerçek, yaşanmış insan sorunlarına  dayandırabilir.  Ve   yenilik   girişimlerimizi  yapılandırabilecek   açık bir süreç, zihniyet ve mekanik seti sunar -  bize izlenecek bir yol verir, bu bize  yardımcı olur.  Hukuktaki  birçok hayal kırıklığını, karışıklığı ve sürtüşmeyi  nasıl  ele alabileceğimizi  yaratıcı bir şekilde düşünün.

Bu kitap,  hukuk sistemini daha net ve daha verimli  hale getirmek  için pratik ve kullanıcı merkezli yöntemlerle hukuk hizmetlerinde yenilikçi ve kullanıcı dostu bir yol haritası ortaya koyuyor.  Hukuk   profesyonellerin bir tasarımcının  sorunları çözme  yaklaşımını benimsemelerinin ne anlama geldiğini kapsamlı bir şekilde ortaya çıkarır.

Son üç yılda hukuk ve tasarım dünyasını nasıl  bir  araya getireceğime dair öğrendiklerimden oluşan uygulamalı bir belge. (Aynı zamanda güncellenebilir bir  proje olacak — bu yüzden lütfen nasıl geliştirilebileceğimi bana iletin.)

Hukukta kullanıcı merkezli yeniliğe ihtiyacımız var ve buna hemen ihtiyacımız var.

Hukuk profesyonellerinin çalışma biçiminde ve halka hukuki hizmetleri nasıl sunduklarına dair bir devrime ihtiyacımız var. Hukuk profesyonellerinin işimizle, vatandaşla ve birbirimizle olan etkileşimlerinde yaratıcılığa ve yeniliğe ihtiyacı var. Hukuk ekosisteminin tasarım düşüncesi, kullanıcı araştırması ve insan merkezli tasarım yöntemleri kültürüyle yeniden tasarlanması ve yeniden başlatılması gerekir.

Hukuk hizmetlerini nasıl geliştirebileceğimize  odaklanmalıyız. Mucizevi yapay zeka imkanlarının yıllar sonra  ortaya çıkmasını ve yani avukatların işlerini aksatacak yeni bir  teknolojiyi beklememeliyiz.  Bu kitap; avukatlar, hukuk öğrencileri,  hakimler, mahkeme personeli, hukuk teknoloji girişimcileri ve hukuk profesyonelleri olarak  hukuk hizmetlerini iyileştirmenin yollarını  nasıl bulabileceğimizi anlatıyor - hem son kullanıcılar hem de  kendimiz için.

Bu kitap,  hukuk dünyasında (ve ötesinde) işleri farklı   yapmak  isteyen insanlar  içindir.  Hukukun ne   olduğu - ve hukuk sistemimizin ne  olduğu -  kitaplarda yazanlar değildir.   Sistemi  kullanan insanlar tarafından yaşanan şeydir aslında - davacılar olarak, sanıklar olarak,  yasal yardım almaya  çalışan insanlar olarak.  Ve tabiki, hukuk sisteminde çalışan  profesyonellerin yaşadıklarıdır.

Bu kitap, hukuk deneyiminin nasıl   geliştirilebileceğine ve bunun için yeni  yaratıcı, deneysel fikirlerin nasıl  başlatılacağına  odaklanıyor  . Okuyucular,  tasarım  sürecinin temellerini ve  legal alanda nasıl  uygulandığını ve son olarak bunu nasıl  öğrenebileceğini ve uygulayabileceğini öğrenecektir. 

Tasarım,  Hukuk Hizmetini En İyi Şekilde Sunma ve Uygulama Konusunda Başarıya ve Yeniliğe Yönlendirebilir

Bu kitap tasarım için bir çağrıdır.  Hukuk kuralları ve hizmetleri dünyası daha iyi olabilir , ilgi çekici ve kullanıcı dostu yeni bir  hukuk  çağını getirmek için anahtar rehber tasarım olabilir.

Tasarım, insanların hukuk deneyimlerini  yeniden düşünmenin ve geliştirmenin bir yolunu sunar.   Bu, hem bir sorunla  başa çıkmak hem de hakkı olanı bulmak için hukuk sisteminde gezinmek zorunda olan  kişinin bakış açısı anlamına gelir.  Ve aynı zamanda hukuk profesyonelinin bakış açısı demektir -  avukat,  hakim,  mahkeme çalışanı,  stajyer ve diğerleri.   Hukuk sistemimiz  bu şekilde  olmak zorunda değil.  Daha net, daha verimli, daha kullanışlı ve daha arkadaş canlısı olabilir.

Bu amaca ulaşmanın yolu tasarımdır. Tasarım,  'Nasıl'  etrafında inşa edilmiş bir alandır —  'Ne' alanına odaklanan hukuku tamamlayabilir. Tasarım, değişimin  gerçekleşmesini sağlamanın akıllı, kullanılabilir, pratik yollarını bulmakla ilgilidir -  daha ilgi çekici iletişim çeşitleri yaratmak,  çığır açan yeni ürünler oluşturmak,  yaymak  daha tatmin edici hizmetler ve  daha etkili organizasyonlar, politikalar ve stratejiler kurmak.

Tasarım,  ideal hukuk sistemlerinin ne olabileceğini  öngörmek için açık, insan merkezli bir  süreç sunar ve  daha sonra bu değişiklikleri gerçekleştirmek için  müdahaleler  üretip başlatır. Karmaşık hale getirilmiş ve  kullanıcı testi yapılmadan bir araya getirilmiş bir sistem karşısında iradeyi ortaya koyar. Tasarım,  hukuk  dünyasını  daha erişilebilir, demokratik ve kullanılabilir hale getirme gücüne sahiptir.

Teknoloji odaklı değil tasarım  odaklı

 Bu kitabı, hukuk inovasyonunu sadece teknoloji bağlamına hapsetme eğilimine  karşı koymak için yazıyorum.  Bu eğilim;  hukuki süreçlerin  verimliliğini  artırmaya,  makineler aracılığıyla insan görevlerini otomatikleştirmeye, veri ve bilginin daha iyi yönetilmesi yoluyla verimliliği artırmaya yöneliktir - ki genellikle, teknolojiyi kullanmalarına rağmen tasarım  kavramını, daha başarılı olabilecek yöntemleri, süreç içinde kullanılabilecek zengin içeriğe sahip uygulamaları ve zengin bakış açısını dışarıda bırakır.

Tasarım odaklı bir  yaklaşım teknoloji karşıtı değildir.  Teknolojiyi, yenilik  için   tasarımlarımıza  çekmemiz  gereken  bir kaynak olarak  alır. İnsan merkezli  tasarım, teknoloji kadar inovasyonun  da bir yönlendiricisi olabilir  - daha da iyi olmasa bile. Tasarım, yeni hukuki  süreçleri yürütülebileceği   araçlarla değil,  kullanacak   insanların  deneyimiyle de ilgileniyor.

Kendi iyiliği için  havalı, fütüristik  teknolojiye karşı koyar. Tasarım; ürünlerin, hizmetlerin ve sistemlerin bunları  sunan  kişiler için kullanılabilir olup olmadığına ve kimlere hizmet   etmeleri gerektiğine odaklanır. Tasarım düşüncesi; yönetim, sağlık ve finansal hizmetler alanlarına uygulanmaya çoktan başladı.  Hukuk da – temelde hizmet odaklı bir  meslek olarak  – kullanıcı merkezli bir  tasarım yaklaşımından yararlanabilir.

Tasarım her avukatın bilmesi ve kullanması gereken bir araçtır

Bu kitap,  tasarımın hukuk profesyonelleri tarafından mevcut iş akışlarında  nasıl  kullanılabileceğini açıklar ve insanlara sunulabilecek yeni hizmet (dilekçe oluşturma uygulaması gibi) çeşitlerinin ürünlere nasıl dönüştürülebileceği konusunda fikir verir. Hukuki belgeler oluşturdukça,  danışanlara hangi hizmetleri sunduklarını tanımladıkça ve organizasyonlar oluşturdukça, tasarım  onları  daha iyi sonuçlara  yönlendirebilir.   Bir tasarımcı gibi düşünmek ve çalışmak,  hukuk sisteminde ürünü ve müşteri hizmetlerini nasıl inşa ettikleri konusunda  daha bilinçli ve başarılı seçimler yapmalarına sebep olabilir.

Neden hukuku tasarımla birleştirsin ki? Bu iki alan geleneksel olarak kesişmiş olsa bile, onları bir araya getirmede üç ana değer noktası görüyorum.

 1. Deneysel Kültür: Hukuk profesyonelleri olarak hukuk sektöründeki sorunlara nasıl çözüm ürettiğimize dair daha ileri görüşlü olmak.
 2. Kullanıcı Merkezli İnovasyon: Hukuki sistemleri kullanmak zorunda olan kişilere daha fazla odaklanmak, çözümün işlevlerini ve kişilerin deneyimsel ihtiyaçlarını esas alan daha iyi hizmetler sunmak.
 3. Adaleti Sağlamada Hukuk Hizmetinin Yeni Yolları: Hukuk alanında çalışmak isteyen insanlar için yeni bir dizi mesleki yol ve fırsat inşa etmek - ve özellikle mevcut sistemin değişime kapalı olduğunu görüp geleneksel yapıyı değiştirmek isteyen hukuk öğrencisi ve avukatlar.

 Bu kitap size neler sunabilir?

Bu kitap, legal tasarımın ne olduğunu, bir kavram  olarak  belirli bakış açılarını, süreci ve mekaniği ortaya koymaktadır.

 • Hukuk profesyonellerinin bir tasarımcının  çalışmalarına yaklaşımını  benimsemelerinin ne anlama geldiğini kapsamlı bir  şekilde ortaya çıkarır.
 •  Hukuka yönelik bir yaklaşım sergilemek için kullanılacak  süreç, bakış açısı ve mekaniğin açık bir  şekilde tartışılmasıyla hukuki tasarım pratiğini açık  bir  şekilde ifade eder.
 •  Kişisel işinize ve kuruluşunuza  bir tasarım yaklaşımı getirmek için hem  basit hem de kapsamlı çözüm yolları sunar.
 •  Değişime kapalı hizmetlerinizin ve sistemlerinizin ne kadar iyi tasarlanmış  olduğunu  ölçebileceğiniz  standartları belirler.
 • Son olarak,  kitap bu gelişen legal tasarım ve yenilik   alanında  yapılacak gelecekteki çalışmalar için bir yol haritası oluşturuyor.

 Pratik olarak,  bu kitaptan nasıl faydalanabilirsiniz ?   Tasarım konusunda farkındalık bekleyebilirsiniz ve mevcut hizmetlerinizi revize  etmede veya yeni girişimler (veya yeni kuruluşlar ve başlangıçlar) oluşturmada faydalanbilirsiniz.

İdeal olarak bu kitap; avukatların, mahkeme çalışanlarının, hukuk profesörlerinin, hakimlerin, yani hukukçuların, nasıl çalıştıkları ve hizmet sundukları konularında ve de insanlarla nasıl etkileşime girmeleri gerektiği konusunda yaratıcı olmalarına yardımcı olacaktır. Hukukta tasarım odaklı inovasyon etrafında bir hareket yaratmayı amaçlamaktadır. Yeni nesil ürün, hizmet ve sistemleri başlatabilecek, hızlı ve yaratıcı hukuki hizmetlerine adanmış daha fazla kuruluşa ihtiyacımız var.


Bu kitap, bir merkez inşa etme çabamdan ortaya çıktı. Stanford Hukuk Fakültesi ve Design School'da (Tasarım Enstitüsü) başlattığım Hukuk Tasarım Laboratuvarındaki konuşmaları ve atölyeleri kapsıyor. Orada çalışırken çok farklı insanlar yaratıcılık, yenilik, görselleştirme ve hukuk öğrencileri için yeni fırsatlar konularında sorular sordu. Sorulan sorulardan bazıları:

 • Başlangıç için iyi bir fikir bulabilir miyim?
 • Hangi bilgi tasarımı hukukla ilgili bir kitle için çekicidir?
 • Hukuk öğrencilerini kariyerleri için nasıl hazırlarız?
 • Teknolojiyi, (daha fazla insanın daha bilinçli olmasını) hukuki deneyimlerini kontrol etmesini sağlamak için nasıl kullanabiliriz?
 • Genç avukatların oluşturduğum uygulamayı kullanmasını nasıl sağlayabilirim?
 • Ekibimin daha işbirlikçi ve hızlı bir şekilde çalışmasını nasıl sağlayabilirim?

En azından bu ilk versiyonda,  tüm bu soruları ayrıntılı olarak cevaplayabileceğimi  sanmıyorum. Ancak   okuyucuya ve bu tür soruları soranlara, onları  kendi başlarına cevap vermelerine rehberlik  edecek bir  çalışma şekli vermeyi umuyorum.  Kitaptan başka  bir  şey   almazsanız da, umarım nasıl çalıştığınıza ve işinizi ve geri dönütleri nasıl deneyimlediğinize  dair bir farkındalık sağlar ve  sunduğunuz ürün veya hizmeti daha iyi ve hızlı hale getirmenize yardımcı olur.

Bir  tasarımcı, özellikle bir hukuk tasarımcısı olmakla ilgileniyorsanız,  aşağıdaki  bölümlerin sizi bu yola sevkedeceğini  umuyorum.   Tasarımın nasıl  uygulanabileceği  hakkında birçok zengin kaynak   bulabilirsiniz.   Öncelikli amacım, hukuk profesyonellerini bilinçsiz tasarımcı  olmaktan  kurtarmak -  hizmet yaratmak,  teknoloji geliştirmek,  politikalar ve hukuk sistemleri oluşturmak -   tasarım konusunda bilinçli olanlara ise,  kendilerinden hizmet alanların seslerine daha fazla dikkat kesilerek,  geri  bildirimleri toplamalarını ve test etmelerini sağlamak ve  daha yaratıcı ve iddialı fikirler bulmalarının önünü açmak.

Tasarım yaklaşımının süreçlerini bilen, tüm araç ve uygulamaları kullanabilen, bakış açısını somutlaştırabilen ve bir organizasyonda inovasyon çabalarına öncülük edebilecek bir tasarımcı olma yolculuğu kolay olmayacaktır. Ancak tasarımın en güzel yanı öğretilebilir olmasıdır. Prototipleme, kullanıcı deneyimi, görsel iletişim ve bu kitapta tartışılan diğer tüm bakış açıları, yöntemler ve mekanikler hakkında daha bilinçli hale geldikçe, bu yolculukta ilerleyeceksiniz - sonunda bunlar alışılmış, içgüdüsel hale gelecek ve 'iyi' tasarımın ne olduğunu ve oraya ulaşmak için hangi stratejileri kullanabileceğinizi çabucak bileceksiniz. Bu sihir ya da dahice değil, üzerinde çalışabileceğin bir şey.

Bununla birlikte, bu kitap aynı zamanda devam eden bir çalışmadır. Çizimini yaptıktan, hakkında yüzlerce not yazdıktan, Google doküman taslakları, Evernote taslakları, web sayfası taslakları, not defteri taslakları yaptıktan sonra burada web'de yayınlıyorum. 2013 sonbaharında D.school'a başladığımdan beri bunu planlıyorum.

Yıllarca çalışmadan sonra ilk versiyonunu kamuoyu ile paylaşıyorum. Bununla birlikte, büyümeye devam etmesini, daha canlı, güncel ve bu siteye bir tür misyonla gelen insanlar için yararlı olmasını istiyorum - tahminimin ötesinde ve yukarıda listelediğimi konu başlıklarını dışında olabilir.

Lütfen Law By Design'ın bu ilk sürümünün tadını çıkarın ve tasarım ruhuyla - sizin için nasıl daha iyi hale getirilebileceğini bana bildirin.