Hukukta Tasarım | Legbis

Bu giriş bölümünde 'Hukuk Tasarımı' kavramını tanıtıyor, Tasarım ve Tasarım Düşüncesinin ne anlama geleceğini tanımlıyorum.

Hukukta Tasarım Nedir?

Hukukta tasarımı, hukuk sistemlerini ve hizmetlerini daha insan merkezli, kullanılabilir ve tatmin edici hale getirmek için insan merkezli tasarımın hukuk dünyasına uygulanmasıdır.

Hukukta tasarım, bu hizmetlerin ne kadar kullanılabilir, kullanışlı ve ilgi çekici olduğuna odaklanarak yasal hizmetleri değerlendirmenin ve oluşturmanın bir yoludur. Hukuk profesyonellerinin kullanması için üç ana kaynak kümesine (süreç, bakış açısı ve mekanik) sahip bir yaklaşımdır. Bu üç kaynak, hem meslekten olmayan insanları hem de hukuk profesyonellerini birleştirecek ve güçlendirecek, hukukta daha iyi şeyler yapmanın yollarını tasarlamamıza, inşa etmemize ve test etmemize yardımcı olabilecektir.

Tasarım düşüncesi, kullanıcı araştırması ve insan merkezli tasarım yöntemleri kültürünü hukuk dünyasına kazandırır.  Ve bu süreçte, hukuk dünyasında nasıl çalıştığımız konusunda önemli yeni metrikler belirliyor. (1) kullanılabilir, (2) kullanışlı ve (3) ilgi çekici hizmetler sunuyor muyuz?

Tasarım, hukuk sektörünü dönüştürmek, yasal sonuçları kullanıcılarının arzu ettiğiyle daha uyumlu hale getirmek ve hizmetlerin nasıl sağlanabileceğine dair iddialı yeni vizyonlar oluşturmak için yöntemler ve öncelikler sunmaktadır. Hukuk hizmetlerine yönelik bir tasarım yaklaşımı, insanları ve bağlamlarını odak noktası haline getirir, statükolarının nasıl geliştirilebileceğini sorgular ve daha sonra teknolojinin potansiyelini bir müdahale olarak değerlendirir.

İlk ilkesi, Hukukçular ve Tasarımcılar'ın gerçekten kullanıcı dostu, ilgi çekici, kaliteli hukuk hizmetleri oluşturmak için birlikte çalışması gerektiğidir. Tasarımcılar hukukçulara yardım edebilir. Hukukçuların tasarımcıların becerilerine ve içgörülerine ihtiyacı vardır.

Hukukta Tasarımının Hedefleri

Yasal tasarımın üç hedefi vardır.

  1. Meslekten olmayan kişiye ve hukuk uzmanlarına yardım etmek.
  2. Hukuk sistemine daha iyi bir kullanıcı arayüzü ve daha iyi bir tasarımcı arayüzü yaratmak;
  3. Artımlı kısa vadeli iyileştirmeler ve çığır açan uzun vadeli değişim için çalışmak.

Bunlarla ilgili iki ana paydaş, ayrı ama birbirine bağlı - meslekten olmayan kişi ve hukuk uzmanı.  Hukuk sisteminde hizmet alan kişi için; onu nasıl daha akıllı, daha güçlü ve hukuki meselelerinin karmaşıklıklarını ve onlar için geçerli düzenlemeleri kontrol edebilir hale getiririz? Hukuk profesyonelleri için; hukuk pratiğini daha iyi yapması, danışanlarına daha zengin ve verimli bir şekilde hizmet etmesi için onu nasıl destekleyebiliriz.

Hukukta tasarım, bilgeliği, güçlendirmeyi ve stratejik karar vermeyi nasıl artırabileceğimizi sorar. Amacı, insanların kendileri için geçerli olan kuralları ve sistemleri anlamalarını desteklemek ve onlara hukuk sisteminde en stratejik ve akıllı şekilde gezinme gücü vermektir.

Hukukta tasarım, hem hukuk sisteminin kullanıcı arayüzüne hem de tasarımcı (uygulamayı geliştiren, bir nevi yazılımcı veya kurgulayıcı) arayüzüne odaklanır. Kullanıcı arayüzü açısından tasarım, insanların hukuk sisteminde gezinebilecekleri daha iyi arayüzler ve araçlar oluşturmak için tasarım zihniyetlerinin ve sürecinin gücünü kullanır. Tasarımcı arayüzü , daha sezgisel sistemler ve kurallar oluşturmak için aynı araçları kullanır. Mücadelenin ilk bölümü (belki de ilk yarı), anlaşılmasını ve başa çıkını kolaylaştırmak için hukuk sisteminin üzerine katmanlar koymaktır. Diğeri ise gerçek hukuk sisteminin tasarımını geliştirmektir.

Hukukta tasarım iki farklı büyüklük düzeyinde de çalışabilir: makul değişim içeren ve buluş öneren veya çığır açan yenilikler.  Modüler olarak ele alındığında, hukukta tasarım bir profesyonelin problem çözmesi için yenilikçi bir araç olarak kullanılabilir. Ya da tamamen inovasyon ve uygulama için bir süreç olarak kullanılabilir; yeni ürün ve hizmetlere yeni fikirler geliştirmek için, girişim seviyesinden üst lige sıçratabilir . Kısa vadede değişikliklere zemin hazırlarken aynı zamanda uzun vadeli sismik iyileştirmelere zemin hazırlamak için hukuk dünyasında hem çığır açan hem de küçük değişikliklere ihtiyaç vardır.

Hukukta Tasarım Neler Sunabilir?

Hukukta tasarım, bu sayılanlar dışında projeleri ele almak için daha somut hedefler belirlenmesini sağlamaktadır. Hukukta tasarım, aşağıdakileri sunarak statükodan kurtarabilir:

  1. Geliştirilmiş Problem Çözme: Sorunlara çözüm üretmede daha ileri görüşlü ve yaratıcı olmak.
  2. Kullanıcı Merkezli Hizmetler: Müşteriye odaklanmak ve müşterileri daha iyi yollarla kazanmak için, onlara açık (ve gömülü) ihtiyaçlarına göre uyarlanmış daha iyi hizmetler sunmak ve bilgileri onlara daha net, daha ilgi çekici ve daha kullanışlı yollarla iletmek.
  3. Daha İyi İletişim: Bilgileri - özellikle karmaşık hukuki bilgileri - daha net, daha ilgi çekici ve daha kullanışlı bir şekilde iletmek.
  4. Daha Zengin Hukuk Mesleği: Hukukçular için yeni iş ve yetkinliklerle yeni bir dizi mesleki yol ve fırsat oluşturmak.
  5. Daha İyi Yasal Organizasyonlar ve Çalışma Hayatı: Yeni işbirliği yolları geliştirmek, süreçleri ve karar alma süreçlerini iyileştirmek ve hukuk sisteminde daha güçlü topluluklar oluşturmak.
  6. Yeni Ürünler ve Hizmetler: Müşterilere, hukukçulara ve genel halka teknoloji yoluyla veya başka bir şekilde - yeni şekillerde - nasıl hizmet verilebileceği hakkında ve sunulabilecek hizmetler konusunda girişimlere fikirler vermek.