Hukukta Kullanıcı Türleri | Legbis

 Hukukta Kullanıcı Türleri

 Şimdiye  kadar genel düzeyde  hukukta kullanıcılar hakkında konuştuktan sonra, insanların hukuk sistemiyle    etkileşimlerinin bazı   temel  farklılıklarına girmeye değer.

 Hukuk   sistemiyle etkileşime giren sıradan insanları sınıflandırmak için  bulduğumuz iki ana vektör vardır. Birincisi  güven ve gözdağı. Bu, teknoloji,  hukuk  dili veya karmaşık bir  sistem kullanma açısından olabilir.   Bu üç faktörün etrafındaki güven birbirine bağlantılı olma eğilimindedir.

Diğer vektör,   görevleri başkasına devretme yerine  kendiniz  halletme arzusu etrafındadır. İşleri idare etme yeteneğine olan güvenine rağmen, bazı insanlar hukuki işlerinde başka bir 'savunucu'  avukat olmasını tercih eder.  Diğerleri de sorumlu olmak  (ve belki de bazı görevleri devretmek) ve işin çoğunu  kendi başlarına  yapmak isterler.

Tasarım    çalışmalarımızda,   bir projeyi kapsam içine  alırken bu  tür kullanıcılardan birine   odaklanmaya   çalışırız, böylece  ne kadar bilgi vermemiz gerektiğini  biliriz. Kullanıcının ne kadar hukuki çalışmadan sorumlu  olmasını beklememiz gerektiğini ve ne kadar teknoloji ile içli dışlı olabileceğini.

 Belirli Kişileri İnceleyelim

Kullanıcı türlerinin bu matris görünümü yararlı bir  ilk görünümdür, ancak çoğu gerçek kullanıcı bunların karmalarıdır veya  çeşitli bölme   çizgilerinin üzerinden  atlayabilir.    Genelleştirilmiş  kişilik türleri,  birçok farklı kullanıcı türü için bir  çözümün nasıl  çalıştığını gösterdikleri için  bir tasarım ekibi için yararlı olabilir.

 Bu amaçla,   yukarıdaki      matristeki kullanıcı türlerinin ve açık  kategoriler arasında  kalan bazı kişilerin  daha ayrıntılı görünümlerine başlıyorum.

Bu arketipler, insanların bilgileri nasıl  tüketmeyi ve kullanmayı tercih ettiğine ve  ne tür çerçevelerin yankılanacağına bağlı olarak  potansiyel kullanıcı türlerimizi segmentlere  ayırmamıza  yardımcı olan  genellemelerdir. 

 Kendin Yap, Kendine Güven Kullanıcı Türü

 DIY (kendin yap) kullanıcısı, bilgileri, hatta karmaşık hukuki bilgileri  okuma ve anlama yeteneğinden  emindir.  Sadece  görevini halletmek ve  hayatına  devam etmek ister.    Bir avukatın ona  yardım  edebileceğinin farkındadır, ancak  bunun zaman kaybı veya daha fazla sorun  yaratabileceğini  düşünüyor.

İnternet   meraklısıdır ve hukuki işini yapmak için kullanması gerekebilecek rehberlik,  tanım  ve stratejileri Google'da aratabileceğini  düşünür.  O   hukuki işi kendisi yapmak için elini  denemeye hazırdır.

DIY kullanıcısı şöyle düşünüyor: "Akıllı ve  yetenekliyim, bunun mümkün olduğunca çoğunu yapmaya çalışacağım.   Televizyon programlarını izledim.   Konuları Google'da  araştırdım.   Ne yaptığımı bulabilirim.  Belki bir şeyler için yardım  isteyeceğim, ama bunu yüksek fiyatlı bir  uzmana ödeme  yapmak yerine  kendi başıma ve  internet forumu yardımıyla yapmayı tercih ederim."

 Temkinli-Gelenekçi Kullanıcı Türü

Temkinli-Gelenekçi kullanıcı,  durumunu mümkün olan en kısa  sürede  bir uzmana  devretmek için isteklidir.  İşleri doğru  yapma   yeteneğine güvenmiyor ya da  sistemin o kadar karmaşık olmasını  bekliyor  ki kendi zekasına, içgüdülerine ve  araştırmalarına  güvenemiyor. Kararlarını vermek  için hukuk alanında uzman birine güvenmeyi tercih  ediyor.

 Ayrıca bu kullanıcı türünü   Gelenekçi olarak da adlandıracağız.  Bu kişi,  işleri tümden devrettiği hiyerarşik bir  ilişki istiyor.  Ben müvekkil, siz avukat.    Zıt kutuplar birleşmez  -  problemimi al, git çöz, ben de ödeyeceğim.

 Baba tipi kullanıcı aranıyor

Bir Baba Arıyorum kullanıcısı, ne yapacağını  anlamaya başladığında bir  ebeveyn veya  deneyime sahip  bir arkadaş gibi güvenilir bir  otoritenin danışman  olmasını ister.  Sorununu   anlamasına yardımcı olmak için  internette, sosyal ağlarda veya yüz yüze konuşmalarda aramaya başlayabilir.

 İstediği şey, bu alanda biraz yaşam deneyimi   olan tanıdığı bir kişiyi bulmak,  ne  yapacaklarını sormak.  İdeal olarak,  bu kişinin  ona bir oyun planı veya belirli referanslar vermesini sağlayabilir.  Avukat  olmasına  bile gerek  yok.

 Stratejist/Yardımcı Pilot kullanıcı türü

Daha az yaygın bir  kullanıcı,  akıllı alışveriş, stratejik yardımcı pilot olmaya  yatırım yapan  kişidir.  Bu kullanıcı türü bir avukat  bulmak   istiyor (ve kendin yap rotasını kullanmıyor) ama  aynı zamanda nasıl kontrol edileceği bildiği bir ilişkiye giriyor.  Bu kullanıcı türü   alışveriş yapacak  ve olası avukatlar, stratejiler ve eylem yolları  hakkında ölçümler toplayacaktır. Bir avukat tutacaklar, ama  en iyisini kendileri bilecek vede onlara güvenmeyecekler. 

 Bu kullanıcı türü,  görevlerini kendi yapmak  için kendilerine tam olarak güvenmeseler de,  avukat rolünü kendileri oynama eğilimindedir.   Kendi   bakış açılarında şöyle  düşünürler: "Hukuki sorunumun topyekün halledilmesini  istiyorum,  bloktaki en iyi hazırlanmış kişi  olmak istiyorum, en iyisini bulmak için farklı avukatlara gittim ve  hizmetin kalitesi  hakkında ikinci ve üçüncü bir  görüş de istiyorum.''

 Yardımcı pilot  tutumlarında,  avukatlarının  ne yaptığını ve sürecin nasıl  işlediğini bilmek isterler.  Savunucularına  ve   uzmanlarına  ayak uydurmak  (hatta aşmak)  için ödev yapmaya  istekliler.  Kokpitte karar vermek istiyorlar.

 Hız Yapan Yönetici kullanıcı türü

Daha az yaygın olan bir başka  kullanıcı türü,   görevleri hızlandıran ve verimliliği ön planda tutan kişidir.  Kendi zekalarına ve içgüdüsel  kararlar verme yeteneklerine değer  verirler. Bir  üründen, hizmetten veya kişiden, seçenekleri hakkında temel bir  anlayış elde etmek için yeterli bilgi isterler. Bunun kararlarını  kolaylaştırmasını isterler.

Bu kullanıcılar şöyle düşünür: "Sadece bana   bilmem   gerekenleri  söyle,  bana esası,lazım olanı ve olageleni anlat. O zaman ve ancak o zaman size görevi geri vermeden önce  gerekli seçimi yapmama izin ver."

 Farklı Kullanıcı Türleriyle Nasıl Başa Çıkılır

 Hukuki hizmetlerin her tür insana  hizmet etmesi gerektiğini fark eden,  bu kadar farklı kullanıcı türü için nasıl  oluşturulacağını sorar.

 Çeşitli  kullanıcı türlerine tercihlerini  karşılayacak şekilde  çok modlu hizmetler sağlayın.  Hırslı insanlar için self servis ve kendileri ile doğrudan iletişim kurmayı gerektirmeyen teknolojik hizmetler sağlayın ve hukuk uzmanları tarafından birebir sunulan ve çok fazla temas içeren hizmetleri de bulundurun.  Ayrıca,  ortada yer alan kullanıcılar için hukuk uzmanı tarafından seviyede yönlendirme ve müdahale ile yardım edildiği farklı hizmet  türü de olabilir  - avukat olmayan bilgi sahibi bir gezgin, yapay zeka destekli bir  Uzman Otomasyon Sistemi veya bir hukukçu.

  Birçok farklı  kullanıcı türünün yeralacağı  çok girişli, çok çerçeveli hizmet türleri  oluşturun.  Örneğin,  bir  parçada ( yüzyüze yardım isteyen kullanıcılar için) insandan insana etkileşimleri, diğerinde (KENDIN YAP türleri için)  insandan teknolojiye etkileşimlerle birleştirin.  Her halükarda önemli  bir  nüfusa istenile seviyede hizmet sunulamayacaktır.

Kendin yap tipleri için bile bazı noktalarda şerit değiştirmek isteyebilirler. Kendilerini yetkin hissetmedikleri dil, karar veya görevlerle karşı karşıya kalabilirler. Bu gibi durumlarda, hizmetinizin insandan teknolojiye etkileşimi tamamlaması gerekir. İyi bir hukukta tasarım, kullanıcıların şerit değiştirmesine ve örneğin bir form doldurma konusunda bölünebilir yardım almasına olanak sağlayacaktır. Kullanıcı biraz rehberlik aldıktan sonra, kendisi formu doldurmaya geri dönmek isteyebilir.

 Hukukta Tasarım Kullanım Örnekleri

Hukuk sistemini   kullanan  farklı insan  türlerinin yanı sıra, her biri  kendi tasarım gereksinimlerini taşıyan farklı hukuki işler vardır.   İnsanların ne tür sorunları var,  yeni ne tür ürün ve  hizmetlere ihtiyaçları var?

 Bunlar,     insanları gözlemlediğimiz sorun, hedef ve bağlam  türlerinin  ortak kalıpları olan,  yeni hukuki türlere  ihtiyaç duyduklarında  kullanım örnekleri yani çözümleridir.

Kullanım  Örnekleri'nin  aşağıdaki ana hatları, bir ilham noktası olarak bir tasarım ekibi için yararlı olabilir.  Bu kullanım örneklerinin her biri,  bir kişinin bu görevi daha iyi  yapmasına yardımcı olmak için   bir tasarım özetine dönüştürülebilir.

Ayrıca hukuk sisteminde çalışan  insanlar için bir inceleme mekanizması olabilir.   Kullanıcılarınızın hangi görevi  başarmalarına yardımcı  oluyorsunuz?  Kullanım durumlarınızı biliyor musunuz?

 Sıradan İnsanlar İçin Hukukta Kullanım Örnekleri

 Tasarım çalışmalarımın çoğu,  hukuk eğitimi  olmayan insanlara hukuk sistemi aracılığıyla yardım etmeye  odaklanmıştır.  Aşağıda insanların yasaları kullanmaları için  motive eden en belirgin zorluk  kategorileri yer alıyor.

 1. Yardım alıyorum.   Hükümetten bir yardım  almaya çalışıyorum - ödeme, göçmenlik durumu, yemek kuponları (  bana  vermeleri gerek olmayan bir şey, ama bana   vermelerini istiyorum, faydalanacağım)
 2.  Vatandaşlık Yükümlülüğünü Yerine Getirmek. Hükümete karşı   bir yükümlülüğü yerine getiriyorum  - vergileri  ödeyin, jüri görevi yapın  (yapmamı  istedikleri bir şey, ama  yapmak istemediğim bir şey,   korkarım ki ceza almamak için yapmalıyım )
 3.   Kötü Davranış cezasından  kaçınmak. Otoritenin kuralını  çiğnemekle  suçlanıyorum.   Kendimi olası bir  cezadan korumaya çalışıyorum.
 4. Özel Bir  Anlaşmazlığı Çözmek.   Başka bir  özel tarafla (bir kişi, bir şirket veya başka bir şekilde)  bir sorunum  var.    Onlara karşı  bir talepte bulunmak istiyorum -  davranışlarını değiştirmelerini,  bana parasal tazminat vermelerini veya başka bir şekilde 'beni bir bütüne tamamlamak, yaralarımı sarmak' için. 
 5. Geleceğe dönük.  Ortaya çıkabilecek bir gelecek senaryosu için bir  plan yapmak ve bu planı benim çıkarlarımı koruyacak  şekilde  bağlayıcı  hale getirmek istiyorum.  Örneğin,  varlıklarımı istediğim gibi  dağıtılmasını  sağlayacak bir vasiyet yapmak istiyorum.  Ya da   bir sözleşme  yapmak istiyorum.
 6. Kendimi  başkasından  koruyorum.    Özel  bir  davacı benden  bir şey almaya çalışıyor. Onları  durdurmak  ve kendimi korumak istiyorum.   Örneğin,   kendimi bir  tahliyeden veya bir davadan korumak istiyorum.

 Hukuk Uzmanları İçin Hukukta Kullanım Örnekleri

Sadece  hukuki ürün ve hizmetlere ihtiyacı olan  sıradan insanlar  değil.  Avukatlar, stajyerler, hakimler, mahkeme yöneticileri ve diğer hukuk profesyonelleri de iyi tasarlanmış desteğe  ihtiyaç duyar. İşte  profesyoneller için   gözlemlediğimiz  en  önemli kullanım durumlarından bazıları.

 1. Ambalaj Bilgisi.    Müvekkillerime ve  avukat    arkadaşlarıma,  daha önce araştırdığım konularda  yasaların ne  söylediğini ve kim olduklarını  bilmek için daha anlayışlı, kullanıcı dostu araçlar sunmak istiyorum. 
 2. Mesleki Gelişim.  Organizasyonumdaki  diğer avukatları  daha iyi çalışmaları ve   ekiplerini, müvekkil ilişkilerini ve kendilerini daha iyi şekilde  yönetmeleri için  eğitmek istiyorum.
 3.  Yönetim Değişikliği.   Birlikte çalıştığım insanların  daha   işbirlikçi, daha deneysel ve  organizasyonun uzun vadeli yatırımlarına nasıl  sahip olabileceklerini  bulmak istiyorum.
 4. İletişim Becerileri.  Kuralları, argümanları ve hikayeleri  avukat olmayanlara iletmek  istiyorum  ki onları anlayabilsinler.
 5. Verimlilik Artışı.  Kaliteli  iş sunmada daha verimli  olmak  istiyorum.  Örneğin,  daha fazla verimlilik,  müşterilerle daha iyi ilişkiler ve yaratılan daha fazla değer ve gelirle çalışmak istiyorum.
 6.  Teknoloji, Otomasyon ve Yapay Zekadan Yararlanma.  Basit işlerle daha kolay    ilgilenebilmek  ve sonra karmaşık, ısmarlama meseleler üzerinde çalışmak için daha fazla zamanım  olsun  istiyorum.

 Hukukta Tasarım Çalışmaları için Fırsatlar

 Bu iki kullanım örneğinden bir adım geri  atarak,  bazı ürün türlerinin ortaya çıktığını  görmeye  başlayabiliriz.   Bu kullanım örneklerini potansiyel ürün kategorileri olarak yeniden değerlendirerek,  yeni tasarım ve teknoloji çalışmaları  için alanları aşağıda bulabilirsiniz.

 • Sözleşmelerin  Oluşturulmasına  ve Uygulanmasına  Yardımcı Olun: Bağlayıcı bir  anlaşma yapmak istiyorum.
 • Özel Tarafların Anlaşmazlıkları Çözmesine  Yardımcı Olun: Bir  anlaşmazlığı çözmek istiyorum.
 •  Davaları Yönetmek  için  Profesyonelleri Destekleyin:  Davalarımı   yönetmek ve yasal kuruluşumda çalışmak istiyorum.
 • Triyaj ve  Vatandaşı Teşhis Etme:  Sorunlarımın   ne olduğunu ve hangi kategorilerde olduğumu anlamak istiyorum.
 • Bir Vatanadaşa Hukuki Planlama Yoluyla Rehberlik: Bir belge aracılığıyla  yasal bir plan  oluşturmak istiyorum.
 • Haklarınızı Bilin: Hükümete karşı haklarımın ne olduğunu anlamak istiyorum.
 • Bir talepte bulunun:   Hikayenizi temsil  etmek için bir  hizmet kullanarak  paranızı  kurtarmaya çalışın veya size yönelen bir para  cezası önleyin.

Ürününüzün  /hizmetinizin   hukuki yolculuğunun hangi  kısmına odaklandığını  bilin ve kullanıcıların ihtiyaçlarını belirli bir temas noktasında anlamaya odaklanın  -  onlara bu temas noktasının öncesi ve sonrasında yardımcı olurken.  Tasarımınızı  önceki  tasarım aşamalarından geri döndürülebilir şekilde oluşturun,  bu hedef alandan  geçmelerine yardımcı olun ve ardından bir sonraki aşamaya geçin. Böylece  buna  hazırlıklı olurlar.

Hukuk sistemini Yasal Kullanıcı Yolculuğu modelinin merceğinden düşündüğümüzde   -    arketipik bir  kişinin arketipik bir süreç içerisinde hareket  etmek için atacağı adımları baştan sona haritalayın.

Bu modellenmiş süreç, yeni ürünler oluşturabileceğimiz ve daha fazla değer sunabileceğimiz fırsat alanlarını tanımlar. Yasal Kullanıcı Yolculuğu Modelinin haritasını çıkarmak , insanların hukuk sisteminde kolayca akmasına yardımcı olacak fırsat alanları bulmak için güvenlerini, rutinleri, diğer temas noktalarını nasıl entegre edebileceğimizi görmemize de yardımcı olur.

Bu yolculuk haritaları, Kalıpları ve Türleri ortaya koymaktadır. Hukuki bir hizmete içinde yaygın zorluklar, görevler ve sonuçlar nelerdir? Yolculuk çerçevesini kullanarak ne tür bir yenilik yarattığımızı anlayabilir ve bunu en iyi nasıl yapabileceğimiz konusunda daha sistematik, kasıtlı ve bilgili olabiliriz.

Modellenmiş Kullanıcı Yolculuğu'ndan, temel Hukuki Kalıpların kısa bir listesini oluşturdum. Bunlar, tasarlayabileceğimiz ana işlevler ve deneyim türleridir.  Hukukta Kalıp Kütüphanesi,  yasal ürün ve hizmetlerin temel işlevleri için bir dizi model ve kalıp sunar.  Bir kopyasını dizayn araçları bölümünde görebilirsiniz - önümüzdeki aylarda daha fazla ayrıntı ekleyeceğim.

Kalıplar kütüphanesi, çalışmalarınıza ilham vermek ve rehberlik etmek içindir.

 • Kendi ürününüz için işe yaramayacağını düşündüğünüz kötü tasarıma karşı tepki gösterin.
 • Kullanılabilir ve ilgi çekici bulduğunuz iyi tasarımdan ödünç alın.
 • Doğrudan kopyalamayın, ancak bu örnekleri şablon ve provokasyon olarak kullanın.

Kalıp Kitaplığı bu temel tüketici hukuku ürün türlerini ve ardından bunları en iyi şekilde nasıl oluşturacağına dair örnekler ve içgörüler verir. Kalıp grupları aşağıdaki gibidir:

 1. Oryantasyon ve Eğitim Araçları
 2. Etkileşim ve Etkinleştirme Araçları
 3. Triyaj ve Tanı Araçları
 4. Keşif, Strateji Yapıcı, Karar Verici Araçlar
 5. Takip, Süreç Kılavuzu Araçları
 6. Çözüm ve Bakım Araçları
 7. Değerlendirme ve İnceleme Araçları

Mahkemeler, avukatlar veya avukat olmayan sağlayıcılarla olsun, hukuk hizmetlerine erişmeye çalışanlara yönelik belirli araç gurupları vardır. Bu guruplar, verilen sorunun ne olduğu, başka kimin düşündüğü ve nereye müdahale edebileceğimiz hakkında daha ayrıksı düşünmemize yardımcı olabilir.